tel. +48 607 33 43 23 Napisz do nas
Płyty dostępne na terenie całego kraju w sieci księgarni muzycznych
Sprzedaż internetowa - sklep Paganini


 

Orkiestra CORda Cracovia zadebiutowała na koncercie „Muzyczne Arrasy” w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu w styczniu 2011 roku. Utworzona została z wyróżniających się studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie, z inicjatywy Grupy Twórczej Castello. Zespół koncertował już z tak wybitnymi artystami, jak: Kaja Danczowska, Krzysztof Penderecki, Tadeusz Strugała, Alexander Gavrylyuk, Marcin Dylla czy Daniel Stabrawa, który współpracuje z orkiestrą jako jej dyrygent, bądź solista. OSOBNO – młodzi muzycy występują jako soliści i kameraliści oraz współpracują z wieloma renomowanymi zespołami muzycznymi, na wielu estradach Polski i Europy. RAZEM – chcą zbudować nowe wartości artystyczne. CORda Cracovia na stałe współpracuje z festiwalem „Wawel o zmierzchu”.

The CORda Cracovia Orchestra made its début at the Muzyczne Arrasy – Musical Tapestries concert in the Senators’ Chamber of Wawel Royal Castle in January 2011. It was formed from the outstanding students and graduates of the Academy of Music in Krakow, following the initiative of the Castello Creative Group. The orchestra has already performed with such eminent artists as Kaja Danczowska, Krzysztof Penderecki, Tadeusz Strugała, Alexander Gavrylyuk, Marcin Dylla and Daniel Stabrawa, who has worked with the ensemble as its conductor and a soloist. INDIVIDUALLY, the young musicians appear as soloists, chamber music players, and in cooperation with numerous prestigious ensembles on many stages of Poland and Europe. TOGETHER, they wish to build new artistic values. CORda Cravovia collaborates permanently with the Wawel Royal Castle At Dusk Festival.

PREWKI_IMG_2959_fot_Piotr_MarkowskiDSC_0664_1PREWKI_IMG_5508_fot_Piotr_MarkowskiPREWKI_IMG_3145_fot_Piotr_MarkowskiPREWKI_Dylla_10.07.2011_sw_Katarzyna_fot_Piotr_MarkowskiDSC_0646_1DSC_0620_1PREWKI_IMG_2690_fot_Piotr_MarkowskiPREWKI_IMG_5521_fot_Piotr_MarkowskiDSC_0670_1DSC_0477_1DSC_0596_1daniel-stabrawa.jpgDaniel Stabrawa
stała współpraca artystyczna
/ Permanent artistic cooperation

międzynarodową uwagę przykuł po zdobyciu nagród w prestiżowych konkursach. W 1979 został koncertmistrzem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. W 1983 dołączył do Berlińskich Fiharmoników, a już 3 lata później został pierwszym koncertmistrzem i solistą. Prowadził orkiestrę kameralną Filharmoników Berlińskich podczas wielu tournées po największych salach koncertowych Europy wraz z Nigelem Kennedym, z którym jako solista wykonał Koncert na dwoje skrzypiec d-moll J.S. Bacha. Płyta ta okazała się jednym z najwyżej ocenionych nagrań Roku Bachowskiego. Jest prymariuszem Philharmonia Quartet Berlin, który w zawrotnym tempie zdobył międzynarodowe uznanie i renomę, występując w najbardziej prestiżowych salach koncertowych – od Japonii po Stany Zjednoczone. Zespół nagrał wiele nagrodzonych płyt (m.in. dwukrotnie Nagrodą Krytyków Niemieckich).

Daniel Stabrawa attracted international attention by winning awards at prestigious competitions. In 1979, he became the concertmaster of the Polish Radio and Television Orchestra in Kraków. In 1983, he joined the Berlin Philharmonic, to become the first concertmaster and soloist. Only three years later, he conducted the Berlin Philharmonic Chamber Orchestra during numerous tours of Europe’s leading concert halls together with Nigel Kennedy, with whom as a soloist he performed J.S. Bach’s Concerto for two violins in D minor. The CD with the Concerto is considered among the highest rated recordings of the Year of Bach. He is the 1st concertmaster of the Philharmonia Quartet Berlin, which has won international acclaim and renown at dizzying tempo performing in the most prestigious concert halls from Japan to the United States. The ensemble has released numerous award-winning records, including two German Critics Awards.bugla.jpgBugla Agnieszka
Koncertmistrz / Concertmaster

Agnieszka Bugla jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. Wiesława Kwaśnego w 2014 roku. Koncertowała kameralnie na najważniejszych krakowskich festiwalach („Muzyka w Starym Krakowie”, „Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich”), a także poza granicami kraju, w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, na Ukrainie, czy w Turcji. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i kursów mistrzowskich „Oberstdorfer Musiksommer” wraz z kwartetem Ilum w klasie kameralnej prof. Petera Bucka. Swoje umiejętności doskonaliła podczas warsztatów i kursów mistrzowskich m.in. w klasach prof. W. Marschnera, A. Mathäus, K. Olechowskiego, K. Jakowicza, a także podczas prestiżowej Zermatt Festival Academy (wrzesień 2014),na którąÂ otrzymała zaproszenie również w tym roku, mogąc pracować z muzykami Filharmonii Berlińskiej z Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker.

Agnieszka Bugla is an alumna of Academy of Music in Kraków , which she graduated with honours in the class of Prof. Wiesław Kwaśny in 2014. She gave chamber concerts at the most significant Cracovian festivals („Music in Old Cracow”, “International Festival of Cracow Composers”), and also outside of the country, in Germany, France, Italy, Sweden, Ukraine or Turkey. She is a twofold scholar of Culture Minister and masterly courses “Oberstdorfer Musiksommer” together with the Ilum-quartet in the class of Prof. Peter Buck. Agnieszka cultivated her skills during masterly courses and workshops, for instance in the classes of Prof. W. Marschner, A. Mathäus, K. Olechowski, K. Jakowicz. She had a possibility to improve herself during prestigious Zermatt Festival Academy ( September 2014), to which she was invited also this year to work with the musicians of Berlin Philharmonie from Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker.


 
Copyright - Grupa Twórcza Castello 2009-2013